Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek

Tomanova 3-5
301 00 Plzeň

tel. +420 377 422 338
GSM 777 915 500
e-mail: info@zip-ops.cz

IČ: 26324105
DIČ: CZ26324105
Bankovní spojení:
78-1601640227/0100

 

ZIP o.p.s. je soukromoprávní institucí s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Předmětem naší činnosti je výzkum, dokumentace a ochrana archeologických, stavebních a jiných historických památek.

Zaměřujeme se především na realizaci zjišťovacích, předstihových a záchranných archeologických výzkumů, jejichž úkolem je záchrana a dokumentace památek ohrožených stavební aktivitou.

Neméně důležitou součástí činnosti ZIP o.p.s. jsou stavebně historické průzkumy, zpracování dějin historických sídel a soupisů památek, odborné poradenství v oblasti památkové péče, dále popularizace památek, přednášky, výstavy a expozice, práce a spolupráce na výzkumných projektech a v neposlední řadě konzervační práce a laboratorní zpracování archeologického materiálu a environmentální analýzy.


  Archeologie zblízka
Vzdělávací program pro základní a střední školy, kluby, oddíly...
  Keramika online
Keramické třídy a typáře středověké keramiky


Podporované weby:

WebArchiv - archiv českého webu

design:  Triss,  ZIP o.p.s.  2008   [CNW:Counter]