Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek

Tomanova 3
301 00 Plzeň

tel. +420 377 422 338
fax. +420 377 673 719
e-mail: info@zip-ops.cz

IČ: 26324105
DIČ: CZ26324105
Bankovní spojení: 78-1601640227/0100

 

Společnost ZIP o.p.s. nabízí základním a středním školám zapojení do vzdělávacího programu „Archeologie zblízka“, která pravidelně probíhá již od roku 2004. V rámci tohoto projektu představujeme populární formou žákům a studentům práci archeologů. Celý program je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se uskutečňuje přímo ve škole a žáci se v ní seznámí se základními cíly a metodami archeologie, pomůckami a zajímavými nálezy. Hodina je navíc obohacena promítáním diapozitivů či prezentace na PC a rovněž vyplňováním tzv. pracovních listů, kde si žáci mohou prověřit své znalosti. Praktická část je pak věnována návštěvě některé běžně nepřístupné památce či místa, kde právě probíhá archeologický výzkum.

S ohledem na věk a učební osnovy jsou pro žáky připraveny tři verze programu. Toto rozdělení je pouze orientační a přednášku lze přizpůsobit konkrétním požadavkům.

  1. Verze 1: 8-11 let (pro žáky 3.-5.tříd ZŠ)
  2. Verze 2: 12-13 let (pro žáky 6. a 7.tříd ZŠ a 1. a 2.ročníků osmiletých gymnázií)
  3. Verze 3: 15-16 let (pro žáky 5. a 6.ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků čtyřletých gymnázií a středních škol)

Do oblíbeného projektu se zapojila již řada škol, např. 10.ZŠ v Plzni, 15.ZŠ v Plzni, Sportovní gymnázium v Plzni, ZŠ Třemošná, ZŠ v Blovicích a mnohé další.

Školy, které mají zájem zapojit se do projektu Archeologie zblízka, nás mohou kontaktovat na telefonním čísle 377 422 338 nebo e-mailu info@zip-ops.cz.

design:  Triss,  ZIP o.p.s.  2008   [CNW:Counter]