Stavebně historické průzkumy (SHP) jsou další významnou součástí poskytovaných odborných služeb. Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum představuje předpoklad úspěšné obnovy, rekonstrukce i regenerace hodnotných architektur a sídelních celků. Často je vyžadován jako znalecký posudek pro účely správních řízení. SHP má sloužit ke kvalifikovanému rozhodování při péči o historické objekty i k rozšiřování a doplňování obecného poznání.

Informace jsou získávány průzkumem památky jako hmotného pramene, přičemž jsou využívány zejména znalosti z oboru historie architektury, dějin umění, znalosti historických konstrukcí, typologie a technologií. Nedílnou složkou standardního SHP je studium příslušných ikonografických a písemných pramenů, týkajících se celé doby existence památky.

design:  Triss,  ZIP o.p.s.  2008   [CNW:Counter]