Nabídka služeb:

  • provádění zjišťovacích, předstihových a záchranných archeologických výzkumů, jejichž úkolem je záchrana a dokumentace převážně archeologických památek ohrožených stavební činností
  • stavebně historické průzkumy a archivní rešerše
  • zpracování dějin historických sídel a soupisů památek
  • konzervační práce a laboratorní zpracování archeologického materiálu (plavení/flotace aj.)
  • odborné poradenství v oblasti průzkumů památek a památkové péče
  • práce a spolupráce na výzkumných projektech
  • popularizace památek, přednášky, výstavy a expozice

design:  Triss,  ZIP o.p.s.  2008   [CNW:Counter]