Archeologické výzkumy zaujímají v naší společnosti největší podíl. Jedná se především o záchranné archeologické výzkumy, jejichž cílem je záchrana a dokumentace archeologických památek ohrožených stavební činností. Náklady těchto záchranných výzkumů jsou podle ustanovení § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů hrazeny stavebníkem.

Po svém zakladateli zdědil Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek důraz na průběžné dokončování všech prováděných archeologických výzkumů. Co nejdříve po dokončení terénních prací je proto prováděno laboratorní zpracování nálezového fondu. Ve lhůtě předem určené smlouvou o dílo je dokončena nálezová zpráva, která ve většině případů obsahuje nejen kompletní vyhodnocení terénních zjištění, ale i odborné zpracování nálezového fondu.

Naše instituce je oprávněna zajišťovat archeologické výzkumy v následujících krajích:

  • Plzeňský kraj
  • Karlovarský kraj
  • Ústecký kraj
  • Liberecký kraj
  • Královéhradecký kraj
  • Pardubický kraj
  • Jihočeský kraj
  • Středočecký kraj
  • Hlavní město Praha

Zde si můžete stáhnout ve formátu PDF dohodu mezi ZIP o.p.s. s AV ČR o rozsahu a podmínkách provádění arch. výzkumů.


design:  Triss,  ZIP o.p.s.  2008   [CNW:Counter]