Základní literatura a nepublikované zprávy k historii a stavebnímu vývoji horního hradu: