Typář okrajů byl vytvořen na základě rozboru keramického materiálu z archeologických výzkumů v západních Čechách, zejména v Plzni čp. 187, 156 a 194.

 

základní literatura:

Nováček, K. 2000: Středověký dům v Plzni, Archeologický výzkum parcely v Sedláčkově ul. 1 (čp.187), Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie XV, 5-66.

Široký, R. 2000: K počátkům využívání městských parcel v Plzni. Archeologické výzkumy domů čp. 156 a 194, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie XV, 67-78.