Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek o.p.s.

Tomanova 3, Plzeň

www.zip-ops.cz

rsiroky@zip-ops.cz

 

 

na tvorbě a správě typářů se dále podílejí:

Archeologické oddělení Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech

Michal Tetour

ON-LINE REZERVACE NUMERICKÝCH KÓDŮ
návštěv

created by M. Tetour, 2005 (webmaster)