Nováček, K. – Tetour, M. 2003: Možnosti využití databázových systémů pro zpracování keramického materiálu - Formalizovaná deskriptivní databáze KLASIKER.

 

Tetour, M. 2005: Formalizovaná deskriptivní databáze KLASIKER – dva roky poté

 

Před dvěma lety byla na konferenci Počítačová podpora v archeologii 2 (Nečiny, 2003) prvně představena nová formalizovaná deskriptivní databáze KLASIKER, která je dodnes hojně využívána.

Od doby jejího vzniku došlo k několika různě výrazným úpravám. Na první pohled je patrná změna uživatelského rozhraní. Byla zvolena příjemnější barevná škála, čím bylo dosaženo větší přehlednosti. Ovládací prvky jsou v nové verzi seskupené do nabídkového pole v pravém horním rohu okna. Z listovnice byla vypuštěna stránka identifikace, která se ukázala jako nadbytečná. Naopak byl hlavní formulář rozšířen o pole souřadnicový systém  a souřadnice X a Y  pro přesnější prostorovou identifikaci výzkumu.

Dále bylo do podformuláře doplněno pole sektor. Pro přesnější stanovení stupně fragmentarizace byla databáze rozšířena o pole tětiva, výška a kruhový oblouk.  Dále byl přidán formulář pro možnost zápisu X-Y-Z souřadnic fragmentů a sledování tak jejich prostorové distribuce a společně s ostatními informacemi je tak komplexně využívat při analýzách. Drobné, spíše jen grafické změny, doznal i formulář pro popis keramických tříd a tvorbu dotazů. Nově byla vytvořena sestava umožňující přímo z databáze tisk šablony pro stanovení velikostních kategorií fragmentů. Několik drobných úprav pro optimální chod databáze bylo též provedeno i ve vnitřní struktuře.

Ani po těchto úpravách vývoj a zdokonalování databáze Klasiker nekončí a případné novinky budou prezentovány na těchto internetových stránkách.